20 maja br. kolejny raz świętowaliśmy z wieloma przedstawicielami branży Wiosenną Galę Instalatorów, organizowaną przez Polską Korporację Techniki SGGiK oraz redakcję „Polskiego Instalatora”. Jak co roku, było i uroczyście, i przyjaźnie, radośnie, rozrywkowo, a w dodatku – bardziej tłumnie niż w poprzednich latach. To wyraźny sygnał, że dziś znów potrzebna jest nam integracja.


lib-09_gala_zk_pi04.pdf Wiosenna Gala Instalatorów 2016

Wiosenne imprezy targowe, spotkania branżowe, ciekawe firmy i produkty – z perspektywy Dolnośląskiego Oddziału PKT SGGiK.


lib-50_korporacja_pi04.pdf Co słychać na Dolnym Śląsku?

Pod koniec marca b.r. Dolnośląski Oddział PKT SGGiK tradycyjnie uczestniczył w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz TARBUD we Wrocławiu, włączając się, jak w poprzednich edycjach, w pracę komisji konkursowej targów. To była jubileuszowa impreza – Hala Stulecia po raz trzydziesty go- ściła wystawców i odwiedzających TARBUD.


lib-13_jerzyk_zk_pi03.pdf Co słychać w Dolnośląskim Oddziale Korporacji?

W dniach 4-6 marca 2016 r. w łódzkiej hali Expo odbyły się XXIII Targi Budownictwa INTERBUD. Podczas wydarzenia ponad 260 firm zaprezentowało najnowsze rozwiązania budowlane – urządzenia, materiały, technologie i usługi w zakresie projektowania, instalacji, wykonawstwa oraz finansowania budownictwa.


lib-12_murdzek_zk_pi03.pdf Łódzki Oddział Korporacji na Targach INTERBUD

W połowie lutego w Łodzi odbyły się kolejne, XXI Targi Budownictwa Interbud, zorganizowane przez firmę Intersevis. Uczestniczyło w nich ponad 300 wystawców z Polski i z zagranicy. Targi były też okazją do zaprezentowania przez PKTSGGiK serii wykładów o tematyce branżowej.


lib-_-__korporacja_targi_pi05.pdf Łódź budowlana – po Targach Interbud